Prijavi se Registriraj se

Ova informacija opisuje principe obrade osobnih podataka. U slučaju nesklada, ova pravila će imati prednost pred drugim odredbama koje se odnose na obradu osobnih podataka, a koje se nalaze u općim uvjetima.

Voditelj obrade osobnih podataka

Za obradu osobnih podataka odgovoran je:

MARATELA MREŽE d.o.o. za usluge
Adresa: Lonjica (Grad Vrbovec), Lonjica 33
OIB: 99579721096
MBS: 080791126
E-mail: info@maratela-mreze.hr

Osnova i svrha obrade - koje podatke obrađujemo i zašto?

Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo Vam mogli pružiti uslugu. 

Preduvjet za korištenje naših usluga je da ste punoljetni,  te prije otpočinjanja pružanja usluge od Vas  ćemo tražiti da potvrdite da imate više od 18 godina.

Pohranjujemo sve podatke koje korisnik upiše prilikom registracije (ime, prezime, adresa, kontakt podaci, OIB), IP adresu korisnika, te sve podatke koje korisnik upiše prilikom kreiranja oglasa. Pri tome korisnik mora biti oprezan s podacima koje upisuje u oglas jer su oni javni, te unutar oglasa  ne treba stavljati osobne podatke. Kod komunikacije putem telefonskog poziva i SMS chat-a, sami odlučujete koje ćete informacije dijeliti sa sugovornikom i nije potrebno da dijelite osobne podatke.

Prilikom registracije korisnika neke podatke prikupljamo radi omogućavanja korištenja usluge (email, korisničko ime, lozinka), dok neke podatke radi izvršavanja svojih zakonskih obveza (ime, prezime, kontakt podaci, adresa, OIB). Ostale podatke obrađujemo radi pružanja usluge.

Ukoliko se prijavite za prijem marketinškog ili nekog drugog sadržaja, na osnovu Vaše privole, na e-mail ćemo Vam upućivati sadržaj za koji ste se prijavili, ali u svakom momentu možete odlučiti da povučete svoju privolu (klikom na odgovarajući link ili na drugi način prema uputama koje dobijete).

Vaše osobne podatke možemo obrađivati i radi rješavanja Vašeg prigovora na pružene usluge ili kako bismo odgovorili na neki Vaš zahtjev. Nismo unaprijed utvrdili formu prigovora ili zahtjeva pa i količina podataka koje obrađujemo ovisi o Vama, no, uobičajeno se obrađuju informacije o osobnom imenu podnosioca zahtjeva/prigovora, te zavisno od predmeta zahtjeva, telefonskom broju s kog je ostvarena komunikaciju, vremenu komunikacije i sl.

Obrađivači podataka, dijeljenje sa trećim licima

Obrađivači podataka su naši poslovni partneri sa kojima surađujemo kako bismo Vam pružili usluge.

Surađujemo sa kompanijama unutar Evropskog ekonomskog prostora (EEP), a ukoliko to ne bi bio slučaj, biramo partnere koji omogućavaju adekvatan nivo zaštite osobnih podataka. Ugovornim klauzulama dodatno osiguravamo zaštitu osobnih podataka (utvrđivanje namjene, davanje uputa za korištenje I zaštitu podatka, zabrana korištenja podatka u druge svrhe i sl.). Ukoliko se odlučimo za suradnju sa partnerima koji su van EEP, u zemljama za koje Europska komisija (EK) nije izdala odluku o adekvatnosti, obradu podataka štitimo  standardnim ugovornim klauzulama odobrenim od strane Europske Komisije.

Obrađivače koristimo u oblasti IT i telefonske/elektroničke podrške, kako bismo mogli pružiti usluge putem elektroničkih kanala komunikacije, te za druge eventualne podrške za poboljšanje pružanja usluge.

Za više informacija možete nas kontaktirati na info@maratela-mreze.hr.

Razdoblje pohranjivanja podataka

Podaci registriranih korisnika čuvaju se onoliko dugo dok korisnik ne zatraži brisanje podataka iz sustava, ili se automatski brišu nakon 5 godina neaktivnosti korisnika.

Telefonski razgovori se ne snimaju. Podaci razmijenjeni tokom telefonskog razgovora ne bilježe se i ne čuvaju na drugi način. SMS prepiska se čuva dok traje usluga (dok korisnik ne obustavi komunikaciju) i ostaje pohranjena na serverima još 12 mjeseci po okončanju usluge. SMS komunikacija se obustavlja po uputama dobivenim prilikom otpočinjanja komunikacije.

Informacija o telefonskom broju sa kog je primljen poziv ili sa kojim se komunicira putem SMS-a, kao i informacija o trajanju poziva i broju razmijenjenih SMS poruka, čuva se na serveru telefonskog operatera u skladu sa regulativom o elektroničkoj komunikaciji i na serveru našeg pružatelja IT usluga, koji se nalaze u Hrvatskoj. Ovi podaci se čuvaju isključivo za potrebe utvrđivanja vremena trajanja poziva ili broja razmijenjenih SMS poruka, a sve u svrhu pravičnog naplaćivanja usluge i za slučaj eventualnog spora, u skladu sa zakonom. Ova informacija se na serveru pružatelja IT usluga čuva 6 mjeseci, nakon čega se automatski briše.

Mjere za zaštitu podataka

Poduzimamo razumne organizacione i tehničke mjere da zaštitimo podatke koje obrađujemo od zloporabe, neautorizirane obrade, otkrivanja ili uništenja.

Koristimo sigurne servere i pristup podacima i serverima je ograničen samo na autorizirana lica, uz odgovarajuće zaštitne mjere, a naši zaposlenici i suradnici su obučeni kako treba da postupaju sa osobnim podacima.

Za više informacija o tehničkim mjerama koje primjenjujemo u cilju zaštite osobnih podataka, možete nam uputiti zahtjev na info@maratela-mreze.hr.

Vaša prava u vezi sa obradom osobnih podataka

  1. Pravo na pristup: Možete dobiti potvrdu da li se obrađuju Vaši osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup tim podacima i informacije o samoj obradi (svrha, kategorija osobnih podataka, dijeljenje sa trećim licima, period pohranjivanja i sl).
  2. Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo. Kada osobne podatke obrađujemo samo tokom pružanja usluga (npr. tokom telefonskog razgovora), ispravak možete zatražiti tokom pružanja usluga.
  3. Pravo na brisanje: Nakon isteka perioda pohranjivanja podataka i kada ne postoje drugi zakonski razlozi  za čuvanje podataka, mi podatke brišemo. U slučaju da protupravno obrađujemo Vaše podatke  - po isteku perioda pohranjivanja, te kada obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše interese, možete od nas zahtijevati brisanje takvih podataka.
  4. Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka u slučaju da je došlo do protupravne obrade, a odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima; ako nam više nisu potrebni Vaši osobni podaci, ali su Vama potrebni da biste podnijeli, ostvarili ili obrazložili pravni zahtjev u vezi sa zaštitom ili obranom vaših prava (u sudskom ili drugom postupku).
  5. Pravo na mogućnost prijenosa podataka: od nas možete zahtijevati da vam dostavimo sve Vaše osobne podatke u elektroničkom obliku, koje nakon toga možete predati bilo kom drugom entitetu. Nismo u mogućnosti da prenesemo Vaše osobne podatke direktno drugom entitetu.
  6. Pravo na prigovor: Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili propise o zaštiti podataka, možete nam se obratiti radi rješavanja nesuglasica. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, kao i nadzornom tijelu unutar EU-a. 

Napominjemo da pojedina od navedenih prava nisu ostvariva nakon što su podaci obrisani, primjerice osobne podatke dobivene prilikom pružanja usluga putem telefonskog razgovora, brišemo odmah po izvršenju usluge, te u tom slučaju samo možete dobiti informaciju o tome da li se Vaši osobni podaci obrađuju ili ne, te informaciju o vremenu poziva sa određenog telefonskog broja.

Upotreba kolačića

Kako bi naša web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice i usluge, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva, web stranica koristi kolačiće (cookies). Za više informacija o kolačićima pogledajte našu Politiku o kolačićima (Cookie Policy).

Kako nas možete kontaktirati

Ako imate bilo kakva pitanja ili želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nas kontaktirati na info@maratela-mreze.hr.

Korištenjem ove web stranice pristajete na korištenje kolačića. OK Saznaj više